โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

quote

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
วิชาการล้ำเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม มุ่งนำสู่สากล ดำรงความเป็นไทย

ภารกิจ
Khon Kaen Vithes Suksa Bilingual School students receive a high quality, progressive education, following the Thai Curriculum, developing attitudes, knowledge, skills and confidence using both English and Thai.

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์ 043 324 219
อีเมล์ kkvs.th@gmail.com

ผู้ส่ง admin| 14 กค. 2555 เวลา 22:25 น.| | 1949
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam