สวนน้ำสวนสัตว์ขอนแก่น (Khon Kaen Zoo)

quote

สวนน้ำสวนสัตว์ขอนแก่น (Khon Kaen Zoo)

     
      หากคุณเป็นอีกคนที่มีโอกาสมาเยือน อำเภอเขาสวนกวางของจังหวัดขอนแก่น ขอแนะนำว่าคุณต้องไม่พลาดไปเยือน "อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี" (Upper Esaan Wild Animal Adventure Park Khonkaen-Udonthani) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ "สวนสัตว์เขาสวนกวาง" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเที่ยวชมธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมไปถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญให้กับประชาชนได้เข้ามา พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย


      อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี เป็นอุทยานสัตว์ป่าที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4,696 ไร่ เป็นสวนสัตว์เปิดในลักษณะอุทยานสัตว์ป่า (Adventure Park) มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ค่ายเรียนรู้เยาวชน บริการเรือนพักอาศัย ศูนย์สัมมนาและส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      นอกจากนี้ภายในอุทยานสัตว์ป่ายังมีการจัดแสดงสัตว์ป่าโดยแข่งออกเป็นส่วนๆ ได้แก่

      1. ส่วนแสดงสัตว์กีบประเภทกวาง อูฐ จิงโจ้ เนื้อทราย ส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา
      2. ส่วนแสดงสัตว์เล็ก เวทีแสดง ลานชมการแสดง เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เต้นท์พักแรม
      3. ส่วนแสดงสัตว์น้ำซึ่งจะมีการจัดแสดงในรูปแบบอควาเรียม รวมถึงเครื่องเล่น และสวนน้ำเล็กๆ
      4.ส่วนบริการร้านค้า ค่ายพักแรม บ้านพักรับรอง อาคารเอนกประสงค์ ลานจอดรถ ระบบคมนาคมภายใน และระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนย์ประสานงานฯลฯ

      สำหรับการเดินทางไปเที่ยวอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี ค่อนข้างเดินทางสะดวกสบาย เนื่องจากถูกขนาบด้วยสนามบินถึง 2 แห่ง คือ สนามบินอุดรธานี และขอนแก่น หรือเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทางจากตัวจังหวัดถึงอำเภอเขา สวนกวาง ตามถนนมิตรภาพ ระยะทาง ประมาณ 50 ก.ม.เท่านั้น หรือจะเดินทางโดยรถไฟก็ได้

รวมภาพอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี (เขาสวนกวาง)

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี (เขาสวนกวาง)


อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี (เขาสวนกวาง)

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี (เขาสวนกวาง)

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี (เขาสวนกวาง)

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี (เขาสวนกวาง)


 

สวนสัตว์เขาสวนกวาง

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)

UPPER ESAAN WILD ANIMAL ADVENTURE PARK KHONKAEN – UDONTHANI

อยู่ในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2552 เนื้อที่ 3,338 ไร่


อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี เกิดขึ้นจากมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 ให้ดำเนินการโครงการเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศเดิมของป่าไม้และ สัตว์ป่า ทั้งนี้ให้แนวความคิดในการเป็นป่ากับชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคนอยู่ กับป่า


ได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดขอนแก่น
 

รูปแบบเป็นสวนสัตว์เปิดในลักษณะอุทยานสัตว์ป่า (ADVENTURE PARK)

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นห้องเรียนสำหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการปลูกจิตรสำนึกในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 

การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจากอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี ไปยังนครเวียงจันทร์ หลวงพระบาง ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการนำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย พร้อมทำให้เป็น LANDMARK แห่งภาคอีสาน

อัตราค่าชม
 

ชาวไทย
-  ผู้ใหญ่ 100 บาท
-  เด็ก 20 บาท
-  ครู/ทหาร/ตำรวจ/นักศึกษา (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
***ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ชมฟรี***

 

ชาวต่างชาติ
- ผู้ใหญ่ 150 บาท
- เด็ก 70 บาท

 

ที่ตั้งและการเดินทาง::ติดต่อ อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)

เลขที่ 88 หมู่ 8 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (40280)

โทรศัพท์ : 086-4556340-41 โทรสาร: 086-4556342
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenzoo.com
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/pages/สวนสัตว์ขอนแก่น-khonkaen-zoo/413430082085345Tags : สวนสัตว์ขอนแก่น, สวนสัตว์เขาสวนกวาง, Khon Kaen Zoo, สวนน้ำสวนสัตว์ขอนแก่น, ท่องเที่ยว, ทุ่งแสนกวาง

ผู้ส่ง admin| 27 มิย. 2557 เวลา 08:22 น.| | 1881
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam